Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Restorasyon Birimi


Kâğıt ve Cilt Restorasyonu Laboratuvarı Atatürk Kitaplığı ve bağlı müzeler envanterinde bulunan tüm kâğıt materyallerin koruma ve onarım işlemlerini yapmaktadır.

Restorasyonun temel amacı, herhangi bir sebepten dolayı asitlenme, mantar ve küf oluşumu, böcek tahribatı, zaman aşımı, yanlış restorasyon uygulamaları, yanlış kullanım gibi sebeplerden dolayı hasar gören kâğıt eserlerin orijinaline uygun restore edilerek gelecek nesillere ulaştırılmasıdır.

Restorasyon laboratuvarımızda hasarlı eserler üzerindeki işlemler sırasıyla; temizleme, sağlamlaştırma, onarım ve presleme aşamalarından oluşur. Tüm bu aşamalar uygulanırken eserin türüne göre yazma eser, baskı eser, harita, ferman, berat, gravür gibi farklı türde belgeler için farklı malzeme ve teçhizat kullanılır.

Mücellithane Atatürk Kitaplığı’nın kuruluşundan bu yana hizmet vermektedir. Kâğıt restorasyonu ise 1995 yılından itibaren faal olarak sürdürülmektedir.

Restorasyon işlemleri tamamlanmış olan eserler Kitap deposu ya da Müze Eserleri deposuna teslim edilir. Bu birimde, hasarsız eserlerin bulundukları mekânlarda daha sağlıklı korunması için gerekli malzeme seçimi ve temini de yapılır.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr