Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Nadir Eserler Birimi


Nadir Eserler Birimi, kataloglama, niteleme ve tasnif süreçlerini içeren teknik okuma ile okuyucu hizmetleri olarak iki bölümden oluşur. 

Teknik okuma kapsamında yazma, matbu, harita, kartpostal, albüm, evrak, gravür ve fotoğraf koleksiyonlarının tasnif ve kataloglama işlemleri ile satın alma, fiyat değerlendirme, muayene ve kabul işlemleri yapılmaktadır. Kataloglama işleminde Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır.

Yazma eserlerin kataloglama ve tasnif çalışmaları gerçekleştirilirken aynı zamanda demirbaş ve sayfa varak numaralarının verilmesi gibi işlemler de yapılmaktadır.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr