Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Depo Birimi


Nadide bir koleksiyona sahip Atatürk Kitaplığı’nın Depo Birimi, 500 bini aşkın arşiv kaynağının tutulduğu önemli bir alanın işleyişinin yürütülmesinden sorumludur.

Bu birim, depoda yer alan kitap, kartpostal, fotoğraf, müteferrik evrak, harita, gravür, afiş, ferman, takvim, salname, gazete ve dergi gibi arşiv kaynaklarının sayım ve düzenlemelerini yapar. 

Arşiv kaynakları depoda uygun koşullarda saklanır ve kullanıcıların yararlanmasına hazır haldedir. Depo Birimi talep edilen kaynakları, asansör saatlerine uygun olarak ilgili kata göndermekle sorumludur.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr