Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Etkinlik Birimi


Kültür-sanat ve araştırmaya dönük faaliyetlere erişimin piyasa koşulları tarafından belirlendiği ve kişilerin kendini gerçekleştirmesini sağlayan bu faaliyetlere zaman ve bütçe ayırmalarının özellikle Türkiye koşullarında kolay olmadığı düşünüldüğünde, yerel yönetimlere düşen sorumluluk kritik hale gelmiştir. Bu sebeple bir kamu kurumu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kent yaşamı içerisinde erişilebilir kültür-sanat ve araştırma faaliyetlerinin önünü açmak ve bu faaliyetlerin İstanbullulara ücretsiz sunulmasının koşullarını sağlamak gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Köklü geçmişi, zengin arşivi ve koleksiyonlarıyla bir belleğin mirasçısı ve taşıyıcısı olan İBB Atatürk Kitaplığı Etkinlik Birimi olarak görev alanımız doğrudan bu kamusal hizmet üretiminin niteliğini ve niceliğini belirleyen bir rol oynamaktadır.

Bilgiye ve kültürel faaliyetlere erişimin bir kamusal hak olduğu fikrinin somutlaştığı kütüphanelerimizde zengin bir dermeyi kullanıma sunmakla yetinmeyip atölyelerden seminerlere, sergilerden yuvarlak masa toplantılarına dek ücretsiz ve herkese açık farklı etkinlikler yoluyla zengin bir kültürel faaliyet sahasını tüm İstanbullulara sunmaya gayret etmekteyiz.

“Bu şehrin tüm çocukları eşitlenecek” anlayışıyla yaptığımız çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm kütüphanelerde, her yaş grubuna özel eğitici, öğretici ve eğlenceli bir etkinlik takvimi çıkarmaktayız. Kütüphanelerimizin zengin arşiv ve koleksiyonuyla birlikte tüm etkinliklerimizi deneyimlemeye davetlisiniz.

Etkinliklerimizi inceleyin.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr