Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Osman Nuri Ergin


Osman Nuri Ergin

Koleksiyon Bilgi Kartı

Koleksiyonda 2081 adet yazma, 2120 adet Arapça, 114 adet Farsça, 4356 adet Osmanlıca ve Latin harfli Tükçe ile 302 adet evrak yer almaktadır.

Bu koleksiyondaki eserleri kataloğumuzda inceleyin
Koleksiyon hakkında

Koleksiyonda 2081 adet yazma, 2120 adet Arapça, 114 adet Farsça, 4356 adet Osmanlıca ve Latin harfli Tükçe ile 302 adet evrakı yer almaktadır. Atatürk Kitaplığı’nın kurucu heyetinde de yer alan Osman Nuri Ergin şehir konulu çalışmalarıyla tanınan bir tarihçidir. Koleksiyon içerisinde resmi evraklar, yazışmalar, mektuplar, dilekçeler, teşekkür yazıları, tebrik kartları, makbuzlar, atama bildiren yazılar, makaleler, gazete yazıları, tercümeler, İstanbul Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili raporlar, Taksim Meydanı’na Mustafa Kemal’in heykelinin dikilmesi hakkında evraklar, Osman Nuri Ergin’in gazete matbaasında bastırmış olduğu eserlerin faturaları, polis mektebindeki işleyiş ve sorunlar hakkında belgeler, istatistik bildiren belgeler, örneğin; İstanbul’daki ilçelerin, köylerin nüfus sayısı vs. gibi kaynaklar bulunmaktadır.

Mektupların bir kısmı yardım talebi içermektedir. Yaşlılara yardım, çocuk bakımı ile ilgili yardım, iş konusunda yardım vs. dönemin maarif vekili Hasan Ali Yücel, Fatma Aliye, A. Süheyl Ünver, Tevfik Fikret, Adnan Ötüken gibi kişiler ile de mektupları bulunmaktadır.

Kendi arşivinin yanı sıra Muallim Cevdet ve onun ölümü hakkında belgelere de yer vermektedir. Çoğu belgeye “Vilayet mektupçusu” adıyla geçen Osman Nuri Ergin koleksiyonunda İstanbul Belediyesi hakkında çeşitli kütüphane ve müzeleri kapsayan raporlar olmasıyla beraber, koleksiyon İstanbul Belediyeciliğini öğrenmek, geçmişini anlamak adına önem arz etmektedir.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr