Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Muallim Cevdet


Muallim Cevdet

Koleksiyon Bilgi Kartı

Muallim Cevdet koleksiyonu 47 adet ferman, berat ve vakfiyelerden oluşmaktadır.

Bu koleksiyondaki eserleri kataloğumuzda inceleyin
Koleksiyon hakkında

1883-1935 yıllarında yaşamış olan Türk arşivciliğinin kurucusu, kütüphaneci Muallim Cevdet'in 47 adet ferman, berat ve vakfiyelerden oluşan koleksiyonu bulunmaktadır.

Hz. Adem'den II. Mahmud'a kadar silsilename diğer bir deyişle soyağacı, icazetnameler, hat sanatına örnek yazı kalıpları, ruznameler (günlük olayların yazıldığı defter), Fransız konsolosluğunda çalışan tercümanlara imtiyaz tanınması hakkında ferman, Nakşibendiye silsilenamesi, Amasya, Bursa, Tokat gibi iller hakkında vakfiyeler, Yunanistan hudut haritaları gibi konuları içermektedir.

Yaşamı süresince belgenin değerini ve önemini savunan Muallim Cevdet, İstanbul Defterdarlığı Hazine Dairesi’ndeki 400 sandık evrakın Bulgaristan’a satıldığını duyunca İsmet İnönü’ye, Türk Tarih Kurumu’na ve Bulgaristan Türk Derneği’ne yazılar yazarak satışı durdurtmak istemiştir fakat yalnızca giden 200 balya evraktan 51 çuvalını geri aldırabilmiştir.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr