Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Ahmet Cevdet Paşa


Ahmet Cevdet Paşa

Koleksiyon Bilgi Kartı

Ahmet Cevdet Paşa Koleksiyonu 64 el yazması eserden oluşmaktadır.

Bu koleksiyondaki eserleri kataloğumuzda inceleyin
Koleksiyon hakkında

Ahmet Cevdet Paşa Koleksiyonu 64 eserden oluşmaktadır. 1855-1865 yılları arasında yazdığı dönemin politik olayları, etik konular, saray çekişmeleri ve biyografiler gibi çeşitli konulardan oluşan 40 Tezakir koleksiyon içerisinde yer almaktadır. Koleksiyon, Kozan Islahatı ve Sultan Abdülaziz dönemini içeren 4. ve 5.kısım (cüzdan) Maruzat’lar, Bosna - Hersek teftişinde Cevdet Paşa’nın bazı memurlarla olan yazışmaları, Şam Müftüsü Mahmud ile Mecelle Cemiyeti arasındaki münakaşaları ve Osmanlı döneminde altın ve gümüşün değerini gösteren cetvel gibi konu ve içeriklere sahip olan Mecmua-i Ahmed Cevdet’in yanı sıra dualar ve felsefe notlarını içermektedir. Döneminin bilim insanı ve siyasetçisi olan Ahmet Cevdet Paşa’nın şiir ve edebiyat alanındaki üretimleri de koleksiyonda yer almaktadır.
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr