Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Özgürlük Operasyonu


Vahap Avşar “Özgürlük Operasyonu” başlıklı sergisiyle dünyanın çeşitli yerlerinde “özgürlük” adıyla yapılan askeri operasyonlara eleştirel bir gözle yaklaşıyor. “Operasyon” ve “özgürlük” kavramlarının birbirini dışlayan ilişkisini görselleştiriyor.

Tarihin sanatla buluştuğu birer sanat galerisi olarak kapılarını açan Fener Evlerinin her biri güncel sanatın farklı disiplinlerinde üretimler yapan sanatçıların mekâna özgü işlerinden oluşan sergileri ile sanatseverlerle buluşuyor. 

Vahap Avşar “Özgürlük Operasyonu” başlıklı sergisiyle dünyanın çeşitli yerlerinde “özgürlük” adıyla yapılan askeri operasyonlara eleştirel bir gözle yaklaşıyor. “Operasyon” ve “özgürlük” kavramlarının birbirini dışlayan ilişkisini görselleştiriyor.


Kalıplaşmış sloganlara müdahale etmeyi seçen Vahap Avşar’ın ‘Özgürlük Operasyonu’ sergisi, ülkelerin ve toplumların kendi özgürlüklerini kendilerinin belirlemesine yönelik bir çağrı gibi de görülebilir. Sergide yer alan ve babası Mehmet Ali Avşar’ın hayatını geçirdiği dükkânı “Ömür Tamirhanesi”nden adını alan yerleştirmenin odağında sanatçının “Ömür Geçiyor” adlı eseri yer alıyor.

Demans teşhisi konulan babasıyla birlikte yaşayarak hayat, hatıra, yaşanmış bir ömrü hatırlamak ve unutmak üzerine düşünen sanatçı babasının çizdiği kuş formlarını ferforje metal heykellere dönüştürüyor.


HALİÇ SANAT HAKKINDA

Adını Fener semtinden alan Fener Evleri, 18. yüzyılda bölgede değişim göstermeye başlayan yaşam biçimlerinin ve yapı alanlarındaki yeni üslup arayışlarının bir yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin İstanbul sivil mimarisinde önemli bir yer tutan yapılar, “Fenerli Beyler” olarak bilinen Osmanlı yöneticileri tarafından, büyük konutların “selamlık” ya da “divanhanesi” olarak inşa ettirilen yapılardır. 

Evlerin, Rum mimarisinin yapı tekniğini yansıtmakla birlikte bezeme ve mekân biçimlenişi bakımından Osmanlı yapıları ile büyük benzerlikler taşıdığı kayıtlara geçen bilgiler arasındadır. Bölgenin mimari dokusu içinde özel bir konuma sahip olan Fener Evleri’ni iki grupta incelemek mümkündür. İlk grubu oluşturan evler iki katlı olup çok mekânlı plan özelliği gösteren yapılardır.

Konumlanma özelliği olarak mevcut parsel sınırları içinde bağımsız yerleşim düzeninde ve mekânsal kurguları nedeniyle konut işlevini yerine getirebilecek niteliktedirler. İkinci grup ise yine iki katlı olmakla birlikte her katta tek mekân özelliği gösteren bir planlamaya sahiptir. Fener Evleri; taş-tuğla almaşık duvarları, kemerli-şebekeli pencereleri, profilli taş konsollar üzerinde yükselen çıkmaları ve kirpi saçaklarıyla belirginleşen cephe özellikleriyle dikkat çekmektedir. Üst katlarda, merdivenin açıldığı bir sofa ile iç dekorasyonu ve özellikle de tavanıyla etkileyici bir mekân olan evin “başodası” yer almaktadır. Çıkmalarla zenginleştirilen üst katlar, esas yaşamın geçtiği mekânlardır. 

HALİÇ SANAT 1 

Fener semtinde, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, Kadir Has Caddesi üzerinde konumlanan yapı, “Ceneviz Evi” olarak da anılmaktadır. 18. yüzyıl sonrasında yapıldığı düşünülen, taş ve tuğla malzemeden almaşık örgülü olarak inşa edilen yapı; zemin kat, üst kat ve çatı terasından oluşmaktadır. Zemin kat, tuğla malzemeden basık kemerli üç sıra pencereli düzenlemeye sahiptir. 

Dikdörtgen planlı iki mekândan oluşan zemin katın üst örtüsü tonozlarla oluşturulmuştur. Üst katta sahanlığın üzeri tonoz, ana mekânın üzeri ise kubbe ile örtülüdür. Bu katın iç mekânı, pencere sövesinden itibaren barok motifli kabartmalı süslemelere sahiptir. Üst kat ana mekân girişinin iki yanında kıvrımlı motifler içerisinde melek figürleri öne çıkmaktadır. Giriş aksının karşısında kubbeye geçiş ögelerinin üzerinde madalyon içerisinde iki mimari tasvir yer almaktadır. Bu katın dış cephesinde sütunlar üzerinde yükselen basık kemerli üç pencere bulunmaktadır. Arka cephesinde ise yine basık kemerli dört sıra pencere dizisi görülmektedir. İBB Miras’ın evrensel koruma ilke ve tekniklerini gözeterek hayata geçirdiği restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından yaşam alanları ve sergi galerileri olarak şehre kazandırılan Fener Evleri ile Cibalikapı’dan başlayıp Sveti Stefan Kilisesi’ne kadar uzanan sahil şeridi boyunca devam eden bir kültür rotası oluşturuluyor.BAŞLANGIÇ TARİHİ 26.12.2022 09:00
BİTİŞ TARİHİ 23.01.2023 08:00
YER Haliç Sanat
ADRES Fener Evleri 1- Yavuz Sultan Selim Mah. Abdul Ezel Paşa Cad. No: 4/Fatih
Özgürlük Operasyonu


İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr