Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Toplumsal Hafıza ve Sinema

Toplumsal hafızayı filmler, tarihsel dönemler, yönetmenler ve sinemada temalar üzerinden ele alacağımız E. Zeynep Suda koordinatörlüğündeki bu seminer dizisinde, dünya sinemasından örnekler izliyor ve birlikte tartışıyoruz. Toplumsal hafıza bir olaya tanıklık etmiş bireysel hatıraların toplamından ibaret değil, ondan farklı bir şey: Geçmişe dair bugün oluşturulan, temsil edilen ve paylaşılan siyasi bir imge. Toplumsal hafıza bireysel, gruba ait, ulusal ya da küresel imgeler, izler aracılığıyla oluşturuluyor. Geçmiş bu anlamda bir olgular ve imgeler hazinesi.. Sinema ve etkileşim içinde olduğu diğer sanatlar toplumsal hafızanın kayda alınması, temsil edilmesi, sergilenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması açısından önemli bir işlev görüyor. Bunu yaparken elbette kişisel, dönemsel ve yöntemsel kırılmalar yaratıyorlar. 

Bu seminer dizisinde çokça üzerinde durulan toplumsal hafızayı ele almak amacı taşıyoruz. Bunu yaparken teori, tarih, holocaust gibi çokça tartışıldığı örnekler ve travmaları konu edinen filmler aracılığıyla farklı dönemlerin, sanat akımlarının ve yönetmenlerin konuyu ele alış tarzlarını tartışmak, üzerinde düşünmek ve paylaşmak istiyoruz. 

Seminer Takvimi: 

21 Ekim 2022 Cuma, 18.30, Teori: Hatırlamak ve Unutmak 

11 Kasım 2022 Cuma, 18.30, Tarih: Siyasal Dönüşümler ve Toplumsal Hafıza 

25 Kasım 2022 Cuma, 18.30, Holocaust ve Toplumsal Hafıza 

9 Aralık 2022 Cuma, 18.30, Türkiye’de Toplumsal Hafıza ve Sinema: Çanakkale Savaşı’na Dair Filmler 

23 Aralık 2022 Cuma, 18.30, Türkiye’de Kırdan Kopuş, Kentleşme ve Hafıza 

6 Ocak 2022 Cuma, 18.30, Dünya Sineması: İşçi Sınıfının Hafızası 

20 Ocak 2022 Cuma, 18.30, Dünya Sineması: Mübadele, Göç ve Hafıza 

27 Ocak 2022 Cuma, 18.30, Türkiye Sinemasında Toplumsal Hafıza, Tarih ve Travmalar
Siyasal Dönüşümler ve Toplumsal Hafıza
Siyasal Dönüşümler ve Toplumsal Hafıza
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr