Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Tarihi, Hukuku ve Politikalarıyla Yerel Yönetimler

Bu seminer dizisi; yereli, yerel yönetimleri ve bunların devletle kurulu ilişkilerini tarihsel, yapısal, bütüncül bir perspektif ve karşılaştırmalı yöntemle anlama ve açıklama çabasını içeriyor. Değerlendirme ve çıkarımlarıyla yerel yönetimlerin geleceğe dönük olarak taşıdıkları dönüştürücüpotansiyel üzerine kavramsal düşünce ve tartışma geliştirebilmeyi amaçlıyor. 

Ayda iki kez, İBB Atatürk Kitaplığı’nda Adalet B. Alada’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seriyi takip için kayıt gerekmektedir. Sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden kayıt için gerekli bağlantıya erişebilirsiniz. Katılım, kontenjanla sınırlı olacaktır. 

Seminer Takvimi: 

2 Kasım 2022 Çarşamba 

14 Aralık 2022 Çarşamba 

28 Aralık 2022 Çarşamba 

4 Ocak 2023 Çarşamba 

18 Ocak 2023 Çarşamba 

1 Şubat 2023 Çarşamba 

15 Şubat 2023 Çarşamba
Tarihi, Hukuku ve Politikalarıyla Yerel Yönetimler
Tarihi, Hukuku ve Politikalarıyla Yerel Yönetimler
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr