Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Kağıdın Yolculuğu

Kağıdın oluşumu ve tarihsel serüveninden kağıt boyama usüllerine ve geri dönüşüm metotlarıyla kağıt üretimine dek hem kurama hem de pratiğe odaklanan bir seri: Kağıtla Meşgul Mekanlar… Teknik bilgi ile tarihsel bilgiyi buluşturan ve koordinatörlüğünü Nergis Ulu’nun yaptığı bu seri içerisinde İBB Atatürk Kitaplığı Kağıt Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi’nin tanıtımını da içeren atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Kâğıdın Yolculuğu, Klasik Ciltçilikte Murakka
Kâğıdın Yolculuğu, Klasik Ciltçilikte Murakka
Kitap Koleksiyonlarının Bakımı ve Yönetimi
Kitap Koleksiyonlarının Bakımı ve Yönetimi
Mesleki Deneyim Paylaşımı
Mesleki Deneyim Paylaşımı
Kağıt ve Cilt Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Gezisi
Kağıt ve Cilt Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Gezisi
Kağıthane-i Yalakabad
Kağıthane-i Yalakabad
Gülzâr-ı Savâb'da Geçen Kağıt Boyama Usulleri ve Uygulamaları
Gülzâr-ı Savâb'da Geçen Kağıt Boyama Usulleri ve Uygulamaları
Atatürk Kitaplığı Kağıt ve Cilt  Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi
Atatürk Kitaplığı Kağıt ve Cilt  Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi
Kâğıdın Oluşumu ve Tarihsel Serüveni
Kâğıdın Oluşumu ve Tarihsel Serüveni
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr