Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Haritalardan İstanbul’u Okumak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi nitelik ve nicelik bakımından Türkiye’nin en önemli harita koleksiyonlarından birini oluşturuyor. Geniş bir araştırmacı profili tarafından kullanılan arşiv, özellikle son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarına temel oluşturarak, eski eserlerin ihyasında ve kayıp olanların tespitinde başvurulan ilk kaynaklar arasında yer alıyor. Bir atölye dizisi olarak kurgulanan Haritalardan İstanbul’u Okumak serisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Nadir Eserler Bölümü sorumlusu İrfan Dağdelen tarafından gerçekleştiriliyor. Arşiv ve belgeleme çalışmalarıyla birçok eski haritayı günümüze kazandıran İrfan Dağdelen ile kentin kültürel katmanlaşmasının ve tarihsel anlatısının izi sürülüyor, güncelle ilişkisi değerlendiriliyor.


Tarihi Haritaların İzinde Haliç ve Çevresi
Tarihi Haritaların İzinde Haliç ve Çevresi
Tarihi Haritalar Eşliğinde Vatan Caddesi ve Çevresinin Değişimi
Tarihi Haritalar Eşliğinde Vatan Caddesi ve Çevresinin Değişimi
Tarihi Haritalarda Boğaziçi ve Çevresi
Tarihi Haritalarda Boğaziçi ve Çevresi
Tarihi Haritalar Eşliğinde Süleymaniye Bölgesinin Topografik Değişimi
Tarihi Haritalar Eşliğinde Süleymaniye Bölgesinin Topografik Değişimi
Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi ve Bir Katma Değer Olarak İstanbul'a Kazanımları
Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi ve Bir Katma Değer Olarak İstanbul'a Kazanımları
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr