Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Edebiyatın Yeraltı Haritası: Türkiye'de Şiir Dergiciliği

Pek çok müstesna şair için edebiyat tarihine kaydolmanın aracı olan şiir dergileri gösterişli ama bir o kadar da zorlu bir mücadelenin zeminidir. Cemal Süreya’nın ifadesiyle “edebiyatın yeraltı haritası”nı sunan dergiler nice tartışma, karşılaşma ve yüzleşmenin yaşandığı çekişmeli bir geçmişe tanıklık eder. Türkçenin şiir tarihi, dergicilik tarihinin mütemmim cüzüdür. Kuşakları onlarca yıl sarmalına alan edebi hareketlerin ilk görüldüğü yerler olan şiir dergileri, Türkiye’deki kültür hayatının inşasında kritik bir rol üstlenmiştir. Kültür hayatımız, şairler arasında ortaya çıkan yakınlık ve ayrışmaların tarihidir bir bakıma. Başka bir dünya ihtimalinin daima hatırda tutulduğu bir dönemin yansıması olan dergiler, bireysel üretimi kamusal bilgi haline getirme çabalarına kaynak olmaları itibariyle de eşsiz bir deneyim sunarlar. Hasan Turgut ve İsa İlkay Karabaşoğlu’nun koordinatörlüğünü yürüttükleri bu seminerlerde konuşma dizisinde, erken Cumhuriyet döneminden başlayarak 2000’li yıllara seyredecek bir akış içerisinde Türkiye’nin şiir tarihinin panoraması tasvir edilecek. 

Dergâh’tan (1921-1923) Pazar Postası’na (1951-1959), Halkın Dostları’ndan (1970-1971) Papirüs’e (1966-1970), Diriliş’ten (1960-1992) Üç Çiçek’e (1983-1984), Poetika’dan (1984-1985) Şiir Atı’na (1986-2005) Sombahar’dan (1990-1996) Yasakmeyve’ye (2003-2017) uğrayarak şiirin yaklaşık yüz yıllık seyrine belli başlı dönemler ve eğilimler üzerinden bakılacak. Serinin programına haftalık ve aylık etkinlik takvimlerimizden, sosyal medya hesaplarımızın ve internet sitemizin duyurularından erişebilirsiniz.00'lı Yıllarda Şiir: Yasakmeyve
00'lı Yıllarda Şiir: Yasakmeyve
Kalbul ve Ret: Üç Çiçek, Poetika, Şiir Atı
Kalbul ve Ret: Üç Çiçek, Poetika, Şiir Atı
Narodnikler: Halkın Dostları
Narodnikler: Halkın Dostları
Yolları Çatallanan Şiir Papirüs/Diriliş
Yolları Çatallanan Şiir Papirüs/Diriliş
İkinci Yeni'nin Kökleri: Pazar Postası
İkinci Yeni'nin Kökleri: Pazar Postası
Dar Kapıdan Girenler: Dergâh
Dar Kapıdan Girenler: Dergâh
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr