Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Disiplinlerarası Metodoloji Toplantıları

Özlem Çaykent, Veysi Kondu ve Semih Çelik koordinatörlüğünde bir seri olarak tasarlanan konuşmalar dâhilinde farklı tematik başlıklarda aylık programlar oluşturuldu.Her ay farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıları buluşturan çalışma, belirlenen tematik başlık dâhilinde dışarıya kapalı bir yuvarlak masa toplantısı ve kamuya açık iki ayrı sunumla gerçekleştirildi.


Güncel Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Hermeneutik 2: Batı Felsefesinde Bedenin Ötekiliği ve Hermeneutik - Hukuk Hermeneutiğine Gadamer'in Yaklaşım
Güncel Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Hermeneutik 2: Batı Felsefesinde Bedenin Ötekiliği ve Hermeneutik - Hukuk Hermeneutiğine Gadamer'in Yaklaşım
Okumanın bedenselliği, Ricouer’de Anlamın Temellükü
Okumanın bedenselliği, Ricouer’de Anlamın Temellükü
Tüm Boyutlarıyla Çeviri 2:  Sözlü Çeviri Türlerinin Disiplinlerötesi Dönüşümü - Çeviri Romanlar Odağıyla Kültürlerarası Diyaloğu Yeniden Okumak
Tüm Boyutlarıyla Çeviri 2:  Sözlü Çeviri Türlerinin Disiplinlerötesi Dönüşümü - Çeviri Romanlar Odağıyla Kültürlerarası Diyaloğu Yeniden Okumak
Tüm Boyutlarıyla Çeviri 1:  Makine Çevirisi ve Çeviri Teknolojisinin Çeviribilimde Kısa Tarihi ve Yeri - Makine Çevirisi ve Çeviri Eğitimindeki Yeri
Tüm Boyutlarıyla Çeviri 1:  Makine Çevirisi ve Çeviri Teknolojisinin Çeviribilimde Kısa Tarihi ve Yeri - Makine Çevirisi ve Çeviri Eğitimindeki Yeri
Sosyal ve İnsani Bilimlerde Bir Kaynak Olarak Müzik 1: Müziği Jest Üzerinden Düşünmek
Sosyal ve İnsani Bilimlerde Bir Kaynak Olarak Müzik 1: Müziği Jest Üzerinden Düşünmek
Doğa, Antroposen (Ekolojik Faillik) ve İnsan Tarihi 2:  Ekolojik Faillik ve İhtimamın İnsansonrası Feminist Halleri: Temsiller, İmkânlar, Dönüşümler
Doğa, Antroposen (Ekolojik Faillik) ve İnsan Tarihi 2:  Ekolojik Faillik ve İhtimamın İnsansonrası Feminist Halleri: Temsiller, İmkânlar, Dönüşümler
Doğa, Antroposen (Ekolojik Faillik) ve İnsan Tarihi 1: Merkezdeki İnsan ve Hukukun Sınırları
Doğa, Antroposen (Ekolojik Faillik) ve İnsan Tarihi 1: Merkezdeki İnsan ve Hukukun Sınırları
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr