Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Arşiv ve Bellek Seminerleri

Belleğe sahip çıkmanın ve arşivin kendisinin yalnızca bir koruma ve muhafaza eylemi değil, ayrıca unutmaya ve hafızasızlığa karşı bir mücadele eylemi olduğunun altını çizen “Arşiv ve Bellek Seminerleri” ile bu mücadelenin neferi olan kurumlar ile arşivlere alan açıyoruz. Bu seminer dizisi kapsamında arşivlerin özgün değeri ve toplumsal, kentsel hafızayla ilişkisi hem pratik hem de kuramsal anlamda tartışmaya açılıyor.Seminer kapsamında; bu alanda yapılan çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılan stratejiler - yöntemler, dijitalleştirme gibi teknik alanlarda geliştirilen yaklaşımlar ve daha birçok başlıkta deneyim aktarımına zemin oluşturulması amaçlanıyor.Bu deneyim aktarımının İstanbul'un hafızasının taşıyıcısı olan kurumsal ve özel arşivler için bir dayanışma zeminini kolaylaştırması öngörülüyor.


 İstanbulluların Ortak Mirası: Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı
 İstanbulluların Ortak Mirası: Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı
Kanıt, Belge, Tanık: Arşivin Bilgisi, Arşivin Arkeolojisi
Kanıt, Belge, Tanık: Arşivin Bilgisi, Arşivin Arkeolojisi
Üniversite arşivleri Nasıl Düşünür?
Üniversite arşivleri Nasıl Düşünür?
Üniversite Arşivleri Nasıl Düşünür: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Üniversite Arşivleri Nasıl Düşünür: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Arşiv ve Bellek Seminerleri 1 Açılış Konuşması: Geleceği Hatırlamak
Arşiv ve Bellek Seminerleri 1 Açılış Konuşması: Geleceği Hatırlamak
İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi
İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi
Bir Yazar Arşivini Okumak: Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu
Bir Yazar Arşivini Okumak: Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu
Bir Arşivin Öyküsü: Taha Toros Arşivi
Bir Arşivin Öyküsü: Taha Toros Arşivi
Tiyatroyu Arşivlemek
Tiyatroyu Arşivlemek
Yabancı Arşiv Var Mıdır?
Yabancı Arşiv Var Mıdır?
Bir Eylem Biçimi Olarak Arşivcilik: Kadının İnsan Hakları Derneği Arşivi
Bir Eylem Biçimi Olarak Arşivcilik: Kadının İnsan Hakları Derneği Arşivi
Belge ve Bilgi Biriktirmek: Yusuf Taktak Özel Arşivi ve Kitaplığı
Belge ve Bilgi Biriktirmek: Yusuf Taktak Özel Arşivi ve Kitaplığı
Geçmişi Güncelleyerek Yaşatan Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
Geçmişi Güncelleyerek Yaşatan Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
Hafıza ile Tarih Arasında Arşiv: Hazine-i Evrak Binası
Hafıza ile Tarih Arasında Arşiv: Hazine-i Evrak Binası
Kişiselden Toplumsala: Mithat Alam Film Merkezi Arşivi
Kişiselden Toplumsala: Mithat Alam Film Merkezi Arşivi
GETEM Arşivi
GETEM Arşivi
SALT Araştırma: Bir Arşiv Deneyimi
SALT Araştırma: Bir Arşiv Deneyimi
Arşivler Kimin Umurunda?
Arşivler Kimin Umurunda?
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr