Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Bağış Politikamız


Bağış politikamızı ve bağış sürecini inceleyin.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ KAYNAĞI VE KÜLTÜREL VARLIĞI BAĞIŞ KABUL POLİTİKASI

Atatürk Kitaplığı, koleksiyon geliştirme politikası kapsamında, ulusal ve uluslararası araştırmalara, eğitim-öğretime katkıda bulunmak, halkın kültürel gelişimini desteklemek ve bağışlanan varlığı korumak amacıyla kültürel varlık ve bilgi kaynağı bağışı kabul etmektedir.

Varlığın Atatürk Kitaplığı Koleksiyonuna Kabul Süreci

 1. Bağışlanan varlığın koleksiyonda mevcut olup olmadığı araştırılır.
 2. Varlık mevcut ise kullanım istatistiğine göre mevcut değilse “Değer Tespit Komisyonu” tarafından değerlendirilir.
 3. Varlığın fiziksel durumu, bilgi kaynağı veya kültürel varlık olma özelliğini ortadan kaldıracak düzeyde olmamalıdır.
 4. Ders kitapları kabul edilmez.
 5. Nadir eser ve kültürel varlık, ilgili konu uzmanlarının görüşleri komisyon tarafından değerlendirilerek varlığın koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verilir.
 6. Orijinal olmayan, telif sorunu bulunan veya fotokopi yoluyla çoğaltılan varlıklar kabul edilmez.
 7. Varlık(ları) yerinde incelemek veya seçmek gerektiğinde Değer Tespit Komisyonu belirlediği sayıda kişi(ler) tarafından varlık(lar) yerinde incelenir.
 8. Koleksiyona eklenen varlık iade edilmez.
 9. Varlık veya varlıkların fiziksel olarak tutulduğu yere Değer Tespit Komisyonu tarafından karar verilir; koleksiyondan ayrı bir bölümde veya ayrı rafta tutulması talep edilemez.
 10. Belirtilen nitelikler dışında kalmasına rağmen gönderilen varlıkların son değerlendirmesi komisyona aittir.
 11. Atatürk Kitaplığı koleksiyonuna uygunluğu karar verilen tüm kaynaklar, teknik işlemlerinin tamamlanmasından sonra koleksiyona eklenir. Bağışlanan kaynakların listesi tutulur ve bağışlayan kişi veya kurumlara Kütüphane Yönetimi Komisyonu tarafından teşekkür mektubu gönderilir.
 12. Koleksiyonun başlangıcı ya da serinin devamı var olan süreli yayın bağışı kabul edilir.

 

Atatürk Kitaplığı ve Müzesi, koleksiyon geliştirme politikası kapsamında, ulusal ve uluslararası araştırmalara, süreli veya sürekli sergilemek ve halkın kültürel birikimini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla eser ve kültürel miras bağışı kabul etmektedir.

Eser veya Kültürel Mirasın Koleksiyona Kabul Süreci

 1. Bağışlanan Eserin veya Kültürel Mirasın mevcut koleksiyonu tamamlayacak nitelikte olup olmadığı araştırılır.
 2. Eser veya Kültürel Miras “Değer Tespit Komisyonu” tarafından değerlendirilir.
 3. Eser veya Kültürel Mirasın fiziksel durumu, bilgi kaynağı eser veya kültürel miras olma özelliğini ortadan kaldıracak düzeyde olmamalıdır.
 4. Bağışlanacak eser veya kültürel mirasın köken ve kaynak bilgisi gereklidir.
 5. Eser ve Kültürel Mirasın, ilgili konu uzmanlarının görüşleri komisyon tarafından değerlendirilerek varlığın koleksiyona dâhil edilip edilmemesine karar verilir.
 6. Orijinal olmayan, telif sorunu bulunan, fotokopi veya replika yoluyla çoğaltılan varlıklar kabul edilmez.
 7. Eser veya Kültürel Mirasın yerinde incelemek veya seçmek gerektiğinde Değer Tespit Komisyonu belirlediği sayıda kişi(ler) tarafından nesneler yerinde incelenir.
 8. Koleksiyona eklenen Eser veya Kültür Mirası iade edilmez.
 9. Eser veya Kültürel Mirasın fiziksel olarak tutulduğu yere Değer Tespit Komisyonu tarafından karar verilir; koleksiyondan ayrı bir bölümde veya ayrı rafta tutulması talep edilemez.
 10. Belirtilen nitelikler dışında kalmasına rağmen gönderilen Eser veya Kültürel Miras son değerlendirmesi komisyona aittir.
 11. Tüm koşullar uygun bulunduğu takdirde, Eser veya Kültürel Miras “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesine tüm haklarıyla geçer. Bağışlayan bağışçı Eserin veya Kültürel Mirasın tüm haklarından feragat etmiş olur.
 12. Atatürk Kitaplığı koleksiyonuna uygunluğu karar verilen tüm nesneler, teknik işlemlerinin tamamlanmasından sonra (konservasyon, envanter vb.) koleksiyona eklenir. Bağışlanan eserlerin veya Kültür Mirasının listesi tutulur ve bağışlayan kişi veya kurumlara Müze Yönetimi Komisyonu tarafından teşekkür mektubu gönderilir.
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr