Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Libraries and MuseumsİBB Kütüphane
TR  |  EN
                 
Click to search items in our digital archive

Şehremaneti Mecmuası’nın 5. sayısı okuyucuyla buluştu

10.01.2023


Çevriyazısı ve tıpkıbasımıyla yayınlanan Şehremaneti Mecmuası'nın 5. sayısında 9 farklı başlıkta inceleme, araştırma ve istatistik yer alıyor.

İstanbul Belediyesi tarihi için eşsiz bir öneme sahip Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın 5. sayısı çevriyazısı ve tıpkıbasımıyla yayınlandı.

Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da şehirde yaşanan gelişmelere, istatistiklere ve belediyecilik çalışmaları ile belediye tarihine dair makalelere yer veriliyor. 5. sayıyla birlikte mecmuanın konu ve kapsam açısından genişlemekte olduğu, gerek eklenen gerekse lüzumsuz görülerek çıkarılan bazı bölümlerle talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiği görülüyor.

Şehremaneti Mecmuası’nın 1 Kânunusani 1341 (1 Ocak 1925) tarihli 5. sayısında dönemin İçişleri Bakanı Recep Peker’in mecmua hakkındaki görüş ve önerilerini içeren bir mektup yer alıyor.

İlk sayıdan bu yana devam eden "ekmek meselesi" Alman profesör Detweiler’in İstanbul’daki hayat pahalılığının giderilmesine dair önerilerinin yer aldığı bir raporla ele alınıyor.

Bu sayıda geniş yer ayrılan bir başka konu Yenikapı’dan Saraçhane’ye uzanan ve Mustafa Kemal Caddesi adı verilen caddenin açılışı.

İstanbul sur duvarlarının yıkılması konusundaki tartışmaların yer aldığı bölümde ise Türkiye kültür tarihi çalışmalarının önemli isimlerinden Halil Edhem’in “İstanbul’un Surları Meselesi” başlıklı yazısına yer veriliyor. Yazı, bu alandaki ilk çalışmalardan biri olma özelliğiyle öne çıkıyor.

İlk kez bu sayıda Şehremaneti’nin kendi tarihine dair esaslı bir çalışma yapılarak “şehremini” kavramının tarihi, İstanbul’un eski idaresi ve Tanzimat’la birlikte belediye teşkilatının kuruluşu da etraflıca anlatılıyor.

Yayının PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.


Şehremaneti Mecmuası 5. Yayına hazırlayan: Bülent Bilmez - İrfan Çağatay - İzzet Umut Çelik - Serhat Bozkurt. İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, 2023.Şehremaneti Mecmuası’nın 5. sayısı okuyucuyla buluştu
İMM ATATURK LIBRARY
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr