Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Libraries and MuseumsİBB Kütüphane
TR  |  EN
                 
Click to search items in our digital archive

Şehremaneti Mecmuası'nın 10. sayısı yayında!

08.06.2023


1341 (1925) tarihli 10. sayısı yayınlandı. Bu sayıda Osman Nuri Ergin imzalı İstanbul’daki ulaşım meselesini ele alan uzunca bir yazıda 1925’te İstanbul trafiği, yük ve eşya taşınan taşıtlar, şirketler, tarifeler ve bunlara dair istatistiklere yer vermiştir. 

Özellikle I. Dünya Savaşı ve sonrasını inceleyen yazar, bazı ulaşım şirketlerinin yolcu sayısındaki düşüşe dair yorumlarına da yer verir. Mesela Şirket-i Hayriye İdaresi, yolcu sayısının eskiye nazaran azalmasını İstanbul’da görülen büyük yangınlar, hayat pahalılığı, mübadele ve şehirdeki nüfusun azalması gibi sebeplerle açıklamıştır. Osman Nuri de Şirket-i Hayriye’nin ortaya koyduğu bu sebeplere Yeniköy’den yukarısının gayrimüslimlere yasaklanması, İstanbul’un hükümet merkezliğinden çıkması ve İstanbul’daki eğlence kültürünün değişmesi gibi maddeleri eklemektedir. 

Mecmuada ayrıca sıhhi kısım, Ebniye Kanunu ve yangın yerlerinin imarı, Avrupa’da süt kontrolü, İstanbul şehrinin Beynelmilel Şehirler İttihadı’na katılması ve taşra belediyeleri ile yapılan yazışmalara da yer verilmektedir.

Şehremaneti Mecmuası'nın 10. sayısına ulaşmak için tıklayınız.
Şehremaneti Mecmuası'nın 10. sayısı yayında!
İMM ATATURK LIBRARY
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr