Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Libraries and MuseumsİBB Kütüphane
TR  |  EN
                 
Click to search items in our digital archive

İBB, belleğine sahip çıkıyor: Şehremaneti Mecmuası

31.10.2022


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belleğine sahip çıkmaya, yerel yönetim ve kent tarihine katkı sunmaya devam ediyor.

Kamusal bir mekan olarak hizmete sunulan ve araştırmacı kütüphanesiyle İstanbul’a yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Kent Araştırmaları Kitaplığı’nın açılışında, Şehremaneti Mecmuası’nın da tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul Belediyesi’nin ilk sayısını 1 Eylül 1340 (1924) tarihinde çıkardığı ve aylık periyotlarla 17 yıl boyunca yayın hayatına devam ettirdiği Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın tıpkıbasımı ve çeviriyazısı, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından basılı olarak yayımlandı. İlk 51 sayısı eski harflerle basılan dergiyi Latin alfabesi ile günümüz okuyucusuna aktarmak, projenin başlıca amaçlarından biri oldu.

‘İBB BELLEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR’

İstanbul'un hafızası hakkında önemli bir kaynak görevi üstlenen Şehremaneti Mecmuası’nın tanıtımı 5 Temmuz’da İPA İstanbul Kent Kitaplığı açılış töreninde gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.


Moderasyonunu Murat Koraltürk’ün gerçekleştirdiği “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belleğine Sahip Çıkıyor: İstanbul Şehremaneti Mecmuası” başlıklı etkinlikte Nedret İşli ve Zafer Toprak birer sunum yaptılar. Nedret İşli’nin “Şehremaneti Mecmuası ve İBB'nin Dergicilik Geleneği” başlıklı konuşmasının ardından sözü alan Zafer Toprak Şehremaneti Mecmuası’nı kaynak olarak kullandığı değişik makalelerinden hareketle "40 Yıldır Başvurduğum Kaynak: Şehremaneti Mecmuası” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.


ŞEHREMANETİ MECMUASI HAKKINDA

‘Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın ilk sayısı İstanbul Belediyesi tarafından 1 Eylül 1340 [1924] tarihinde çıkarıldı. Derginin yayın hayatını sürdürdüğü 17 yıl boyunca toplam 199 sayı yayımlandı. Belediye Matbaasında basılan derginin ilk 51 sayısı eski harflidir. Kasım 1928’de Harf İnkılabından sonra Aralık 1928 tarihli 52. sayısından itibaren yeni harflerle basılmıştır. 14 Nisan 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile “Şehremaneti” yerine “Belediye” tabirinin ikame edilmesi üzerine Eylül 1930 tarihli 73/1 sayısından itibaren derginin ismi T.C. İstanbul Belediye Mecmuası şeklinde değiştirilmiştir. 

İstanbul Şehremini Operatör Doktor Emin Erkul döneminde (1924-1928) çıkarılmaya başlanan derginin yayınlanmasında, İstanbul tarihi uzmanlarından Osman Nuri Ergin'in katkıları olmuştur. Dergide belediye ile ilgili mevzuat, iskân, imar, fen işleri, toplum sağlığı, idari işler, şehir haberleri, şehirle alakalı istatistikler, belediye uygulamalarından doğan hukuki anlaşmazlıklar, resmi yazışmalar, doğrudan veya dolaylı belediye işleriyle ilgili kanunlar, nizamnameler, talimatnameler, emirnameler ve kararlar, İstanbul’un tarihi, şehreminleri ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalar yayınlanmıştır. Batı belediyelerindeki gelişmeleri Türkiye belediyelerine aktarmak derginin diğer bir misyonu olmuştur.İBB, belleğine sahip çıkıyor: Şehremaneti Mecmuası
İMM ATATURK LIBRARY
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr